Spot profilaktyczny "Mam wybór... wybieram rozsądek"

2021/03/03

Zachęcamy do obejrzenia spotu zrealizowanegow ramach współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Towarzystwem Olimpijczyków Polskich. W roli głównej wystąpił Wojciech Nowicki - Medalista Igrzysk Olimpijskich.
Linia Nadziei - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci