Centrum Zdrowia Psychicznego – jak uzyskać pomoc?

2021/01/22

W Polsce aktualnie działa 31 ośrodków pomocy, które  oferują bez skierowań i bez kolejek dostęp do szybkiej, bezpłatnej, wszechstronnej opieki psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, asystenta zdrowienia.
Do specjalistów Centrum można zgłosić się z każdym problemem psychicznym, np. mogą to być problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą np. nowotworową, AIDS lub stwardnieniem rozsianym, czy kłopoty z bezsennością. Centra Zdrowia Psychicznego (CZP) zapewniają profesjonalną pomoc dopasowaną do potrzeb pacjenta.
 
Kto może skorzystać z pomocy Centrum?
Osoby pełnoletnie, które cierpią na zaburzenia psychiczne oraz członkowie ich rodzin, bliscy i znajomi, którzy mogą zgłosić się z pytaniami czy wątpliwościami do ośrodka, z którego pomocy korzysta bliski. Z pomocy Centrum w celu uzyskania wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia mogą również korzystać osoby wypisane ze szpitala,
Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia, a także osobom uzależnionym oraz pacjentom, wobec których zastosowano środek zabezpieczający w postaci detencji psychiatrycznej.
 
Jakiej pomocy udziela Centrum?
✓ czynnej, która obejmuje leczenie i wsparcie dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
✓ długoterminowej, czyli leczenia stacjonarnego na oddziale (opieka całodobowa);
✓ krótkoterminowej, skierowanej do osób z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
✓ doraźnej dla osób w stanach nagłych i przypadkach pilnych (nagłe, nieprzewidziane pogorszenie stanu zdrowia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych, leczniczych);
✓ konsultacyjnej.
 
Centra Zdrowia Psychicznego obejmują tereny zamieszkałe przez ludność od 50 000 do 200 000 mieszkańców, czyli np. ludność powiatu lub dzielnicy dużego miasta. Listę działających ośrodków CZP można znaleźć na stronie: https://czp.org.pl/index.php/o-czp/
 
Więcej informacji o Centrach Zdrowia Psychicznego znajduje się na stronie: https://czp.org.pl/ 
Linia Nadziei - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci